Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí

Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Plánovaný termín medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 21. a 22. mája 2020 je zrušený. Náhradný termín konferencie je organizátorom stanovený na október 2020. Presný termín konania konferencie bude organizátorom upresnený v priebehu najbližších mesiacov, v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a prijatých opatrení.

Termíny na prihlasovanie sa na konferenciu, úhradu konferenčného poplatku a odovzdanie príspevku sú predĺžené. Uvedené termíny sú len orientačné. Presné termíny budú zverejnené po stanovení nového termínu konferencie.

Žiadame záujemcov o účasť na konferencii NEUHRÁDZAŤ KONFERENČNÝ POPLATOK!

Termín prihlasovania sa na konferenciu: do 31. augusta 2020
Úhrada konferenčného poplatku: do 31. augusta 2020
Odovzdanie príspevku: do 31. októbra 2020
Návrat na obsah