Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí

Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

Medzinárodná vedecká konferencia na tému

„Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí“

organizovaná pri príležitosti 70. výročia mierových operácií OSN

JE PRESUNUTÁ NA OKTÓBER 2020.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu spôsobenú výskytom a  šírením koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúceho ochorenie COVID 19) v Slovenskej republike a vo svete, musel Ústav medzinárodného práva a európskeho práva (organizátor) pristúpiť k zrušeniu plánovaného termínu medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 21. a 22. mája 2020. Náhradný termín konferencie je organizátorom stanovený na október 2020. Presný termín konania konferencie bude organizátorom upresnený v priebehu najbližších mesiacov, v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a prijatých opatrení.

Bližšie informácie nájdete TU
Návrat na obsah