Organizačný výbor - Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí

Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Organizačný výbor konferencie:
JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD.
JUDr. Valéria Miháliková
Mgr. Lucia Bakošová
Mgr. Ľuboslav Sisák

Kontaktná osoba:
JUDr. Bc. Dominika Becková, PhD.

Adresa organizačného výboru:
Ústav medzinárodného práva a európskeho práva
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta
Kováčska 26
040 75 Košice
Slovenská republika
 
 
 
Návrat na obsah