Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí

Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Program konferencie

1. deň
8:00 – 9:00      registrácia
9:00 – 9:15      otvorenie konferencie a úvodné slovo odborného garanta konferencie
prof. JUDr. Jána Klučku, CSc.
9:15 – 13:00    rokovanie
13:00 – 14:00  obed
14:00 – 17:00  rokovanie
19:00               spoločenský večer

2.deň
8:30 – 9:00      registrácia
9:00 – 12:00    rokovanie
12:00 – 12:15  ukončenie konferencie
Návrat na obsah