Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí

Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Prihlásenie: do 31. augusta 2020 (vrátane)

Prihlasovanie je možné výlučne cez nasledujúci formulár

Na základe registrácie Vám bude vystavená faktúra. Faktúru si želáte vystaviť na fyzickú osobu alebo právnickú osobu (školu/organizáciu)

fyzická osoba                právnická osoba
Návrat na obsah