Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí

Mierové operácie OSN – minulé a budúce výzvy v 21. storočí
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Cieľom konferencie je analýza úloh a prínos tzv. mierových operácií OSN k udržaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti za uplynulých temer 70 rokov svojho pôsobenia.

Príspevky účastníkov sa môžu zaoberať širokou škálou otázok súvisiacich najmä s:
 
  • rezolúciou Valného zhromaždenia OSN Spojenie pre mier,
  • právnymi a inými aspektmi mierových síl OSN,
  • česko-slovenskou účasťou v mierových silách OSN.
   

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenský a český jazyk.
Návrat na obsah